Standard Svensk standard · SS-EN 13231-1:2006

Järnvägar - Spår - Godkännande av arbeten - Del 1: Arbeten i ballasterade spår - Spår

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13231-1:2013
Omfattning
This European Standard specifies the requirements and tolerances for the acceptance of work associated with plain line on ballasted track for 1 435 mm and wider gauge railways.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 1: Works on ballasted track - Plain line

Artikelnummer: STD-45488

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-29

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN 13231-1:2013