Standard Svensk standard · SS-EN 16451:2015

Järnvägar - Bromssystem - Belägghållare

Status: Gällande

Omfattning
The requirements contained in this European Standard apply to the brake pad holders with which the rail vehicles of main-line railways, regional and suburban railways are fitted. Brake pad holders pursuant to this standard are to be made from ferrous materials e.g. cast iron, cast steel or forged steel. Brake pad holders made of non-ferrous materials are not subject of this standard.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking - Brake pad holder

Artikelnummer: STD-8014640

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 36