Standard Svensk standard · SS-EN 13715:2006+A1:2010

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Hjul - Löpbaneprofiler

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13715:2020

Omfattning
This European Standard defines the tread profiles of wheels with a diameter greater than or equal to 330 mm used on vehicles running on European standard gauge track to fulfil interoperability requirements. These profiles apply to new wheels, whether free-standing or assembled as wheelsets, as well as to wheels that require reprofiling during maintenance.

Any profile that does not conform to this standard shall only be used following agreement between the train operator and the infrastructure manager.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Tread profile

Artikelnummer: STD-75811

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-04

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13715:2006

Ersätts av: SS-EN 13715:2020