Standard ISO standard · ISO 28219:2009

Packaging -- Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols

Status: Upphävd

· Ersätts av: ISO 28219:2017

Ämnesområden

Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Packaging -- Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols

Artikelnummer: STD-910999

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-05

Antal sidor: 49

Ersätts av: ISO 28219:2017