Standard ISO standard · ISO 28219:2017

Packaging -- Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols

Status: Gällande

Omfattning
Livelink Log-inUser Log-in To:ISOSTD

Ämnesområden

Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Packaging -- Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols

Artikelnummer: STD-922510

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-09-26

Antal sidor: 55

Ersätter: ISO 28219:2009