Standard Svensk standard · SS-EN 14908-3:2006

Öppen datakommunikation för byggnadsautomation, styrning och teknisk byggnadsdrift - Protokoll styr- och reglernätverk - Del 3: Kommunikation på lågspänningsledning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14908-3:2014

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 3: Power Line Channel Specification

Artikelnummer: STD-46935

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-10

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN 14908-3:2014