Standard Svensk standard · SS-EN 14908-3:2014

Öppen datakommunikation för byggnadsautomation, styrning och teknisk byggnadsdrift - Protokoll styr- och reglernätverk - Del 3: Kommunikation på lågspänningsledning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies all the information necessary to facilitate the exchange of data and control information over the power line medium for networked control systems in commercial Building Automation, Controls and Building Management. This European Standard establishes a minimal set of rules for compliance. It does not rule out extended services to be provided, given that the rules are adhered to within the system. It is the intention of the standard to permit extended services (defined by users) to coexist. Certain aspects of this standard are defined in other documents. These documents are referenced where relevant. In the case where a referenced standard conflicts with this European Standard, this part of EN 14908 will prevail.

Ämnesområden

Gränssnitt och anslutningsutrustning (35.200) IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-101803

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-05-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 14908-3:2006