Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14823:2017

Vägtrafikinformatik - Lexikon för grafisk data (ISO 14823:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO14823:2017 specifies a graphic data dictionary, a system of standardized codes for existing road traffic signs and pictograms used to deliver Traffic and Traveller Information (TTI). The coding system can be used in the formation of messages within intelligent transport systems.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Graphic data dictionary (ISO 14823:2017)

Artikelnummer: STD-8026817

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-09

Antal sidor: 56