Standard Svensk standard · SS-ISO 19168-1:2020

Geografisk information - API för geografiska objekt - Del 1: Grunder (ISO 19168-1:2020, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19168-1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19168-1:2020

Geografisk information - API för geografiska objekt - Del 1: Grunder (ISO 19168-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar funktionaliteten hos direktåtkomsttjänster för geodata och gränssnittet mellan tjänsten och de tillämpningar som efterfrågar geodata. Ursprungligen utvecklades standarden av Open Geospatial Consortium (OGC) och är en vidareutveckling av WFS (Web Feature Service). I denna standard har ISO/TC211 i samarbete med OGC gjort den till en del av ISO 19100-serien.

Kodning av tjänstens frågor och svar gör det möjligt för klienter att hämta funktioner från det underliggande datalagret baserat på enkla urvalskriterier som definieras av klienten.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Omfattning
This document specifies the behaviour of Web APIs that provide access to features in a dataset in a manner independent of the underlying data store. This document defines discovery and query operations.
Discovery operations enable clients to interrogate the API, including the API definition and metadata about the feature collections provided by the API, to determine the capabilities of the API and retrieve information about available distributions of the dataset.
Query operations enable clients to retrieve features from the underlying data store based upon simple selection criteria, defined by the client.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19168-1:2020

Geografisk information - API för geografiska objekt - Del 1: Grunder (ISO 19168-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Geospatial API for features - Part 1: Core (ISO 19168-1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80024582

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-09-21

Antal sidor: 68

Ersätts av: SS-EN ISO 19168-1:2021