Standard ISO standard · ISO/TR 19121

Geographic information - Imagery and gridded data

Status: Gällande

Teknisk rapport som togs fram för att inventera de metoder för hantering av rasterdata som var aktuella 2000.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-616879

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-04

Antal sidor: 35