Standard Svensk standard · SS-ISO 28178:2010

Grafisk teknik - Överföringsformat för färgdata och processtyrningsdata med användning av XML eller ASCII-text (ISO 28178:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines an exchange format for colour and process control data (and the associated metadata necessary for its proper interpretation) in electronic form using either XML or ASCII formatted data files. It maintains human readability of the data as well as enabling machine readability. It includes a series of predefined tags and keywords, and provides extensibility through provision for the dynamic definition of additional tags and keywords as necessary. It is focused primarily on spectral measurement data, colorimetric data, and densitometric data.

This International Standard is intended to be used in conjunction with other standards that will define the required data, and tags or keywords for specific data exchange applications.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Grafisk teknik Allmänt (37.100.01) Övrigt (37.100.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Exchange format for colour and process control data using XML or ASCII text (ISO 28178:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-74881

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-23

Antal sidor: 52