Standard Publicly Available Specification · SIS-ISO/PAS 15339-2:2016

Grafisk teknik - Tryckning från digitala data med ett flertal tekniker - Del 2: Karaktäriserade referensvillkor för tryckning, CRPC1-CRPC7 (ISO/PAS 15339-2:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/PAS 15339 specifies a limited number of characterized reference printing conditions that span the expected range of colour gamuts used for the production of printed materials from digital data, regardless of the printing process used. Their use is described in ISO/PAS 15339-1.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Övrigt (37.100.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Printing from digital data across multiple technologies - Part 2: Characterized reference printing conditions, CRPC1-CRPC7 (ISO/PAS 15339-2:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8018615

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-01-25

Antal sidor: 20