Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27799:2008

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Ledningssystem för informationssäkerhet i hälso- och sjukvården baserat på ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 27799:2016 , SS-EN ISO 27799:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27799:2008

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Ledningssystem för informationssäkerhet i hälso- och sjukvården baserat på ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard ställer upp riktlinjer för tolkning och införande av ISO/IEC 27002:2005 inom hälsoinformatik, och är ett komplement till den standarden ). Standarden specificerar en uppsättning detaljerade säkerhetsåtgärder för hantering av informationssäkerhet i hälso- och sjukvård och tillhandahåller riktlinjer för erkänt optimala metoder. Genom att införa denna inter-nationella standard kommer hälso- och sjukvårdsorganisationer och andra förvaltare av hälsoinformation att kunna säkerställa en lägsta säkerhetsnivå som är lämplig för varje berörd organisation vilket kommer att bibehålla personuppgifters konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Standarden kan tillämpas på hälsoinformation i alla dess aspekter, oavsett vilken form informationen tar (ord och siffror, ljudupptagningar, teckningar, video och medicinska bilder), oavsett vilka medel som används för att lagra den (tryckeri, skrivet på papper eller elektroniskt lagring) och oavsett de medel som används för att förmedla den (för hand, via fax, via datornät eller per post), eftersom informationen alltid måste skyddas på ett tillfredsställande sätt.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27799:2008

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Ledningssystem för informationssäkerhet i hälso- och sjukvården baserat på ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008)

Artikelnummer: STD-87919

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-11

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN ISO 27799:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 27799:2016 , SS-EN ISO 27799:2016