Standard Swedish standard · SS-EN ISO 27799:2008

Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 27799:2016 , SS-EN ISO 27799:2016
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 27799:2008

Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard ställer upp riktlinjer för tolkning och införande av ISO/IEC 27002:2005 inom hälsoinformatik, och är ett komplement till den standarden ). Standarden specificerar en uppsättning detaljerade säkerhetsåtgärder för hantering av informationssäkerhet i hälso- och sjukvård och tillhandahåller riktlinjer för erkänt optimala metoder. Genom att införa denna inter-nationella standard kommer hälso- och sjukvårdsorganisationer och andra förvaltare av hälsoinformation att kunna säkerställa en lägsta säkerhetsnivå som är lämplig för varje berörd organisation vilket kommer att bibehålla personuppgifters konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Standarden kan tillämpas på hälsoinformation i alla dess aspekter, oavsett vilken form informationen tar (ord och siffror, ljudupptagningar, teckningar, video och medicinska bilder), oavsett vilka medel som används för att lagra den (tryckeri, skrivet på papper eller elektroniskt lagring) och oavsett de medel som används för att förmedla den (för hand, via fax, via datornät eller per post), eftersom informationen alltid måste skyddas på ett tillfredsställande sätt.

Subjects

IT applications in health care technology (35.240.80)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 27799:2008

Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-87919

Edition: 1

Approved: 7/11/2008

No of pages: 100

Also available in: SS-EN ISO 27799:2008

Replaced by: SS-EN ISO 27799:2016 , SS-EN ISO 27799:2016