Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13387-3:2018

Barnartiklar - Vägledning för ökad säkerhet - Del 3: Mekaniska risker

Status: Gällande

Omfattning
This document provides guidance information on mechnical hazards that should be taken into consideration when developing safety standards for child care articles. In addition, these guidelines can assist those with a general professional interest in child safety.

Ämnesområden

Barnartiklar (97.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnartiklar, SIS/TK 404

Internationell titel: Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards

Artikelnummer: STD-80006371

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-30

Antal sidor: 76

Ersätter: SIS-CEN/TR 13387-3:2015