Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11607-1:2018

Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras - Del 1: Krav på material, sterilbarriär- och förpackningssystem (ISO 11607-1:2006)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11607-1:2020

Omfattning
ISO 11607-1:2006 specifies the requirements and test methods for materials, preformed sterile barrier systems, sterile barrier systems and packaging systems that are intended to maintain sterility of terminally sterilized medical devices until the point of use. ISO 11607-1:2006 is applicable to industry, to health care facilities, and wherever medical devices are placed in sterile barrier systems and sterilized. ISO 11607-1:2006 does not cover all requirements for sterile barrier systems and packaging systems for medical devices that are manufactured aseptically. Additional requirements might also be necessary for drug/device combinations. ISO 11607-1:2006 does not describe a quality assurance system for control of all stages of manufacture.

Ämnesområden

Sterilisering vid förpackning (11.080.30) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Papper och papp (85.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2006)

Artikelnummer: STD-80000424

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-01-08

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN ISO 11607-1:2009 , SS-EN ISO 11607-1:2009/A1:2014

Ersätts av: SS-EN ISO 11607-1:2020