Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8669-2

Urinuppsamlingspåsar - Del 2: Krav och provningsmetoder (ISO 8669-2:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Sterilisering (11.080) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Urine collection bags - Part 2: Requirements and test methods (ISO 8669-2:1996)

Artikelnummer: STD-20695

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-30

Antal sidor: 20