Standard Svensk standard · SS-EN 1500

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel- Hygienisk handdesinfektion - Provningsmetod ochkrav (fas 2/steg 2)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1500:2013

Ämnesområden

Sterilisering (11.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienichandrub - Test method and requirements (phase 2/step 2)

Artikelnummer: STD-21676

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-05

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN 1500:2013