Standard Svensk standard · SS-EN 1276

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel- Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering avden baktericida verkan hos kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel för användning i livsmedels-, industri-, hem- och institutionsmiljöer - Provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1276:2009

Ämnesområden

Sterilisering (11.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Chemical desinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic, and institutional areas - Test method and requirements (phase 2

Artikelnummer: STD-21579

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-21

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-EN 1276:2009