Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17296:2019

Kemiska desinfketionsmedel och antiseptiskamedel - Differentiering av aktiva och icke aktiva substanser

Status: Gällande

Omfattning
This document describes ways to establish whether or not a co-formulant in the concentration that is present in the product is an active substance within the framework of the European Biocidal Product Regulation and/or other regulations.

Ämnesområden

Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20) Kemikalier för desinficering inom hushåll och industri (71.100.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Chemical disinfectants and antiseptics - Differentiation of active and non-active substances

Artikelnummer: STD-80008016

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-23

Antal sidor: 16