Standard Svensk standard · SS-EN 556-1/AC:2006

Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERIL" - Del 1: Krav för medicintekniska produkter steriliserade i sluten förpackning

Status: Gällande

Ämnesområden

Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46689

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-16

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 556-1