Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21171:2006

Medicinska engångshandskar - Bestämning av kvarvarande mängd puder (ISO 21171:2006)

Status: Gällande

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Medical gloves - Determination of removable surface powder (ISO 21171:2006)

Artikelnummer: STD-45319

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-11

Antal sidor: 15