Standard Svensk standard · SS-EN 455-3:2006

Medicinska engångshandskar - Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 455-3:2015

Omfattning
This part of EN 455 specifies requirements for the evaluation of biological safety for medical gloves for single use. It gives requirements for labelling and the disclosure of information relevant to the test methods used.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140) Skyddsutrustning (13.340)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

Artikelnummer: STD-57360

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-12-21

Antal sidor: 37

Ersätter: SS-EN 455-3

Ersätts av: SS-EN 455-3:2015