Standard Svensk standard · SS-EN 455-3

Medicinska engångshandskar - Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 455-3:2006

Omfattning
Denna del av EN 455 anger krav för evaluering av biologisk säkerhet för medicinska engångshandskar. Den anger krav på märkning och förpackning av handskar samt på tillhandahållande av information beträffande använda provningsmetoder. Den innehåller även en översikt av immunologiska analysmetoder för bestämning av lösliga proteiner och allergener, som kan frisättas.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140) Skyddshandskar (13.340.40)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

Artikelnummer: STD-27359

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-25

Antal sidor: 65

Ersätts av: SS-EN 455-3:2006