Standard Swedish standard · SS-EN 455-3

Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 455-3:2006

Scope
Denna del av EN 455 anger krav för evaluering av biologisk säkerhet för medicinska engångshandskar. Den anger krav på märkning och förpackning av handskar samt på tillhandahållande av information beträffande använda provningsmetoder. Den innehåller även en översikt av immunologiska analysmetoder för bestämning av lösliga proteiner och allergener, som kan frisättas.

Subjects

Hospital equipment (11.140) Protective gloves (13.340.40)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-27359

Edition: 1

Approved: 2/25/2000

No of pages: 65

Replaced by: SS-EN 455-3:2006