Standard Svensk standard · SS 8760010:2010

Sjukvårdstextil - Vårdbäddar - Brandkrav - Extra högt antändlighetsmotstånd på madrasser avsedda för speciellt ändamål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 8760010:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760010:2010

Sjukvårdstextil - Vårdbäddar - Brandkrav - Extra högt antändlighetsmotstånd på madrasser avsedda för speciellt ändamål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard anges brandkrav på madrass avsedd att andvändas för patient där extra höga brandkrav
(antändlighet, värmeeffekt och rökutveckling) finns vid vård av patient som kan tänkas antända madrassen
(exempelvis vid psykiskt sjuk patient).

Produkter, som provats och godkänts enligt de krav och provningsmetoder som anges i tidigare utgåva av
SS 8760010 (2001) anses uppfylla kraven också enligt denna utgåva och behöver därför inte provas igen.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760010:2010

Sjukvårdstextil - Vårdbäddar - Brandkrav - Extra högt antändlighetsmotstånd på madrasser avsedda för speciellt ändamål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332

Internationell titel: Healthcare textiles - Nursing beds - Burning requirements - Extra high ignition resistance of mattresses to be used in certain premises

Artikelnummer: STD-76195

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-20

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 8760010

Ersätts av: SS 8760010:2016