Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8871-5:2016

Elastomeriska delar avsedda för parenterala beredningar och för produkter för farmaceutiskt bruk - Del 5: Funktionella krav och provning (ISO 8871-5:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 8871-5:2016 specifies requirements and test methods for functional parameters of elastomeric closures used in combination with vials and when pierced by an injection needle.
NOTE Functional testing with spikes is specified in ISO 8536-2 and in ISO 8536-6.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 5: Functional requirements and testing (ISO 8871-5:2016)

Artikelnummer: STD-8023818

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 8871-5:2014