Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8871-5:2014

Elastomeriska delar avsedda för parenterala beredningar och för produkter för farmaceutiskt bruk - Del 5: Funktionella krav och provning (ISO 8871-5:2005)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 8871-5:2016

Omfattning
This part of ISO 8871 specifies requirements and test methods for functional parameters of elastomeric closures used in combination with vials and when pierced by an injection needle.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 5: Functional requirements and testing (ISO 8871-5:2005)

Artikelnummer: STD-102519

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-03

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 8871-5:2016