Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11608-2:2012

Nålbaserade injektionssystem för medicinsk användning - Krav och provningsmetoder - Del 2: Nålar (ISO 11608-2:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11608-2:2012 specifies requirements and test methods for single-use, double-ended, sterile needles for needle-based injection systems (NISs) that fulfil the specifications of ISO 11608-1.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 2: Needles (ISO 11608-2:2012)

Artikelnummer: STD-85988

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-10

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 11608-2