Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11608-2

Medicinska injektionspennor - Del 2: Kanyler - Krav och provningsmetoder (ISO 11608-2:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11608-2:2012
Omfattning
This part of ISO 11608 specifies requirements and test methods for single-use, double-ended, sterile needles for pen-injectors which fulfil the specifications of ISO 11608-1. It is not applicable to needles for dental use.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30399

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-21

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 11608-2:2012