Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

Ögonskydd - Solglasögon och relaterade produkter - Del 1: Solglasögon för allmänt bruk (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This standard applies to all plano power sunglasses and clip-on for general use intended for protection against solar radiation. This standard does not apply to: a) eyewear for protection against radiation from artificial light sources, such as those used in solaria; b) ski goggles or other types of eye protection used for sports; c) sunglasses that have been medically prescribed for attenuating solar radiation; d) products intended for direct observation of the sun, such as for solar-eclipse viewing

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70) Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonskydd, SIS/TK 399

Internationell titel: Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1: Sunglasses for general use (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)

Artikelnummer: STD-8016353

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-27

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN ISO 12312-1:2013