Standard Svensk standard · SS-EN ISO 81060-1:2012

Blodtrycksmätare för indirekt blodtrycksmätning - Del 1: Krav och provningsmetoder för manuella blodtrycksmätare (ISO 81060-1:2007)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 81060-1:2007 specifies requirements for non-automated sphygmomanometers and their accessories, which, by means of inflatable cuffs, are used for the non-invasive blood pressure measurement by operator observation. ISO 81060-1:2007 specifies requirements for the safety and essential performance, including effectiveness and labelling, for non-automated sphygmomanometers and their accessories, including test methods to determine the accuracy of non-invasive blood pressure measurement. ISO 81060-1:2007 covers non-invasive blood pressure measurement devices with a pressure-sensing element and display used in conjunction with means of detecting blood flow.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Utrustning för diagnostik (11.040.55)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type (ISO 81060-1:2007)

Artikelnummer: STD-86402

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-28

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 1060-1+A2:2009 , SS-EN 1060-2+A1:2009