Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-72:2015

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-72 Särskilda krav på säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer avsedda för ventilatorberoende patienter i hemmiljö. (ISO 80601-2-72:2015)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 80601-2-72:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-72:2015

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-72 Särskilda krav på säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer avsedda för ventilatorberoende patienter i hemmiljö. (ISO 80601-2-72:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-72:2015

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-72 Särskilda krav på säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer avsedda för ventilatorberoende patienter i hemmiljö. (ISO 80601-2-72:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-72: Particular requirements for basic safety and essential performance of home healthcare environment ventilators for ventilator-dependent patients (ISO 80601-2-72:2015)

Artikelnummer: STD-8016351

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-27

Antal sidor: 108

Ersätter: SS-EN ISO 10651-2:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 80601-2-72:2023