Standard Svensk standard · SS-EN 15333-1:2008

Andningsskydd - Ytförsörjd dykapparat för blandgas med öppet system för dykning - Del 1: Behovsstyrt system

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 15333-1:2008/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15333-1:2008

Andningsskydd - Ytförsörjd dykapparat för blandgas med öppet system för dykning - Del 1: Behovsstyrt system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies minimum requirements for demand surface supplied and demand surface oriented diving apparatus to ensure a minimum level of safe operation of the apparatus. It applies to the following:
- depths between 0 m and 50 m for apparatus using air, oxygen or oxygen in nitrogen mixtures;
- depths between 0 m and 60 m for apparatus using oxygen, oxygen and helium or oxygen, nitrogen and helium gas mixtures;
- water temperatures between 4 °C and 34 °C or outside these temperatures as specified by the manufacturer. The requirements of this European Standard are intended to take account of the interaction between the wearer, the apparatus, and where possible the environment in which the apparatus is likely to be used. This European Standard does not cover saturation diving systems, mini bell systems or apparatus used for oxygen decompression only.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Andningsskydd (13.340.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15333-1:2008

Andningsskydd - Ytförsörjd dykapparat för blandgas med öppet system för dykning - Del 1: Behovsstyrt system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Dykapparater, SIS/TK 635/AG 04

Internationell titel: Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 1: Demand apparatus

Artikelnummer: STD-64926

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-02-04

Antal sidor: 68