Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9997

Tandvård - Ampullsprutor (ISO 9997:1999)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9997:2020

Ämnesområden

Medicinsk utrustning (11.040) Tandvård (11.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Dental cartridge syringes (ISO 9997:1999)

Artikelnummer: STD-28203

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-16

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN 29997

Ersätts av: SS-EN ISO 9997:2020