Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23908:2013

Skydd mot stick och skärskador - Krav och testmetoder - Skyddsfunktioner för stickande och skärande engångsprodukter av typ injektionsnålar, introducers för katetrar och nålar för blodprovstagning (ISO 23908:2011)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 23908:2011 gives requirements and test methods for evaluating the performance parameters of sharps injury protection features, whether active or passive in design, for medical devices containing (sharp) hypodermic needles for single use, introducers for catheters and lancets, and other needles used in blood sampling. The sharps injury protection devices it covers may be provided integral to the device or combined with the device prior to use to achieve the sharps injury protection. It does not give requirements for the storage and handling of the sharps protection before its intended use, or for the medical device itself.

Ämnesområden

Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Sharps injury protection - Requirements and test methods - Sharps protection features for single-use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling (ISO 23908:2011)

Artikelnummer: STD-98727

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-08-09

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 23908:2011