Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10555-6:2017/A1:2019

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 6: Subkutana inopererade portar - Tillägg 1 (ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10555-6:2017/A1:2019

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 6: Subkutana inopererade portar - Tillägg 1 (ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 10555-6:2015 specifies requirements, performance, and user safety issues related to subcutaneous implanted ports and catheters for intravascular long-term use supplied in sterile condition and intended for single use.
ISO 10555-6:2015 does not specify requirements, performance, and user safety issues related to non-coring needles.

Ämnesområden

Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10555-6:2017/A1:2019

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 6: Subkutana inopererade portar - Tillägg 1 (ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 6: Subcutaneous implanted ports - Amendment 1 (ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019)

Artikelnummer: STD-80017806

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-30

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 10555-6:2017