Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5832-3:2016

Kirurgiska implantat - Metalliska material - Del 3: Titanlegering för plastisk bearbetning med 6 % aluminium och 4 % vanadium (ISO 5832-3:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 5832-3:2016 specifies the characteristics of, and corresponding test methods for, the wrought titanium alloy known as titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy (Ti 6-AI4-V alloy) for use in the manufacture of surgical implants. NOTE The mechanical properties of a sample obtained from a finished product made of this alloy may not necessarily comply with the specifications given in this part of ISO 5832.

Ämnesområden

Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tandvård, SIS/TK 327

Internationell titel: Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy (ISO 5832-3:2016)

Artikelnummer: STD-8023499

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-15

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 5832-3:2012