Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1-6 A 1

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 1-6: Allmänna fordringar - Tilläggsstandard: Användarvänlighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1-6 A 1

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 1-6: Allmänna fordringar - Tilläggsstandard: Användarvänlighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25) Kirurgiska instrument och material (11.040.30) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40) Röntgen- och annan diagnostikutrustning (11.040.50) Utrustning för diagnostik (11.040.55) Terapiutrustning (11.040.60) Utrustning för ögonoptik (11.040.70) Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1-6 A 1

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 1-6: Allmänna fordringar - Tilläggsstandard: Användarvänlighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability

Artikelnummer: STD-3336680

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-19

Antal sidor: 10

Tillägg till: SS-EN 60601-1-6