Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16256:2012

In vitro diagnostik - Laboratoriemedicin och system för in vitro-diagnostiska undersökningar - Referensmetod för provning av in vitro-aktiviteten hos antimikrobiella ämnen mot jästsvampar inom infektionssjukdomar (ISO 16256:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16256:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16256:2012

In vitro diagnostik - Laboratoriemedicin och system för in vitro-diagnostiska undersökningar - Referensmetod för provning av in vitro-aktiviteten hos antimikrobiella ämnen mot jästsvampar inom infektionssjukdomar (ISO 16256:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 16256:2012 describes a method for testing the susceptibility to antifungal agents of yeasts, including Candida spp. and Cryptococcus neoformans, that cause infections. The reference method described here has not been used in studies of the yeast forms of dimorphic fungi, such as B. dermatitidis and/or H. capsulatum variety capsulatum.
ISO 16256:2012 describes the broth microdilution reference method which can be implemented by either of two pathways. One pathway involves visual determination of MICs (CLSI method); the second pathway involves spectrophotometric determination of MICs (EUCAST method).

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01) (11.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16256:2012

In vitro diagnostik - Laboratoriemedicin och system för in vitro-diagnostiska undersökningar - Referensmetod för provning av in vitro-aktiviteten hos antimikrobiella ämnen mot jästsvampar inom infektionssjukdomar (ISO 16256:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against yeast of fungi involved in infectious diseases (ISO 16256:2012)

Artikelnummer: STD-88345

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-17

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN ISO 16256:2021