Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

Klinisk prövning av medicintekniska produkter - God klinisk praxis - Teknisk rättelse 1 (ISO 14155:2011/Cor 1:2011)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14155:2011

Ämnesområden

Biologisk värdering av medicintekniska produkter (11.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kliniska prövningar, SIS/TK 340/AG 01

Internationell titel: Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice - Technical Corrigendum 1 (ISO 14155:2011/Cor 1:2011)

Artikelnummer: STD-81184

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-01

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 14155:2011

Ersätts av: SS-EN ISO 14155:2011