Standard Svensk standard · SS-ISO 35001:2019/Amd 1:2024

Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 35001:2019/Amd 1:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 35001:2019/Amd 1:2024

Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 35001:2019/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden definierar en process för att identifiera, utvärdera, kontrollera och övervaka riskerna förknippade med farliga biologiska material. Detta dokument är tillämpligt på alla laboratorier eller andra organisationer som arbetar med, lagrar, transporterar och / eller bortskaffar farliga biologiska material. Detta dokument är avsett att komplettera andra befintliga internationella standarder för laboratorier.

Detta dokument är inte avsett för laboratorier som testar för förekomst av mikroorganismer och / eller toxiner i livsmedel eller foder. Detta dokument är inte heller avsett för hantering av risker från användning av genetiskt modifierade grödor i jordbruket.
This document defines a process to identify, assess, control, and monitor the risks associated with hazardous biological materials. This document is applicable to any laboratory or other organization that works with, stores, transports, and/or disposes of hazardous biological materials. This document is intended to complement existing International Standards for laboratories.

This document is not intended for laboratories that test for the presence of microorganisms and/or toxins in food or feedstuffs. This document is not intended for the management of risks from the use of genetically modified crops in agriculture.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Mikrobiologi allmänt (07.100.01) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 35001:2019/Amd 1:2024

Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 35001:2019/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Biorisk management for laboratories and other related organisations — Amendment 1: Climate action changes (ISO 35001:2019/Amd 1:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086601

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-23

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO 35001:2020