Standard Swedish standard · SS-ISO 35001:2019/Amd 1:2024

Biorisk management for laboratories and other related organisations — Amendment 1: Climate action changes (ISO 35001:2019/Amd 1:2024, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 35001:2019/Amd 1:2024

Biorisk management for laboratories and other related organisations — Amendment 1: Climate action changes (ISO 35001:2019/Amd 1:2024, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Standarden definierar en process för att identifiera, utvärdera, kontrollera och övervaka riskerna förknippade med farliga biologiska material. Detta dokument är tillämpligt på alla laboratorier eller andra organisationer som arbetar med, lagrar, transporterar och / eller bortskaffar farliga biologiska material. Detta dokument är avsett att komplettera andra befintliga internationella standarder för laboratorier.

Detta dokument är inte avsett för laboratorier som testar för förekomst av mikroorganismer och / eller toxiner i livsmedel eller foder. Detta dokument är inte heller avsett för hantering av risker från användning av genetiskt modifierade grödor i jordbruket.
This document defines a process to identify, assess, control, and monitor the risks associated with hazardous biological materials. This document is applicable to any laboratory or other organization that works with, stores, transports, and/or disposes of hazardous biological materials. This document is intended to complement existing International Standards for laboratories.

This document is not intended for laboratories that test for the presence of microorganisms and/or toxins in food or feedstuffs. This document is not intended for the management of risks from the use of genetically modified crops in agriculture.

Subjects

Management systems (03.100.70) General (07.100.01) General (11.100.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 35001:2019/Amd 1:2024

Biorisk management for laboratories and other related organisations — Amendment 1: Climate action changes (ISO 35001:2019/Amd 1:2024, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-82086601

Edition: 1

Approved: 2/23/2024

No of pages: 8

Amendment: SS-ISO 35001:2020