Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 91102:2014

Digitala trygghetslarm - Internetprotokoll för digitala trygghetslarm (SCAIP) - Implementationsvägledning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-TR 91102:2016
Omfattning
This technical report is an implementation guideline for SS 91100:2014 Digital social alarm – Social care alarm internet protocol (SCAIP) – Specification.

The document is intended to be used as a guide to make the specification easy to understand and correctly implemented. The document is to be used by s/w designers and development personnel.

This document is not a full specification of the SCAIP protocol and does not fully cover all functionality of the SCAIP protocol. The main purpose is to describe the basic functionality of the SCAIP protocol.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Larm- och varningssystem (13.320) Informationsteknik Allmänt (35.020) Programutveckling och systemdokumentation (35.080) Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trygghetskedjan för trygghetslarm, SIS/TK 574

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102855

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-03

Antal sidor: 20

Ersätts av: SIS-TR 91102:2016