Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3219

Plast - Polymerer i vätskeform, emulsion eller dispersion- Bestämning av viskositet med rotationsviskosimeter med bestämd skjuvhastighet (ISO 3219:1993)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3219-1:2021 , SS-EN ISO 3219-2:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3219

Plast - Polymerer i vätskeform, emulsion eller dispersion- Bestämning av viskositet med rotationsviskosimeter med bestämd skjuvhastighet (ISO 3219:1993)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Plast (83.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3219

Plast - Polymerer i vätskeform, emulsion eller dispersion- Bestämning av viskositet med rotationsviskosimeter med bestämd skjuvhastighet (ISO 3219:1993)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Plastics - Polymers/resins in the liquid state oras emulsions or dispersions - Determination of viscosity using a rotational viscometer with definedshear rate (ISO 3219:1993)

Artikelnummer: STD-16280

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-02-24

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 3219-1:2021 , SS-EN ISO 3219-2:2021