Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3219

Plast - Polymerer i vätskeform, emulsion eller dispersion- Bestämning av viskositet med rotationsviskosimeter med bestämd skjuvhastighet (ISO 3219:1993)

Status: Gällande

Ämnesområden

Plast (83.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Plastics - Polymers/resins in the liquid state oras emulsions or dispersions - Determination of viscosity using a rotational viscometer with definedshear rate (ISO 3219:1993)

Artikelnummer: STD-16280

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-02-24

Antal sidor: 12