Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21627-2

Plast - Epoxihartser - Bestämning av klorinnehåll - Del 2: Lätt förtvålningsbar klor (ISO 21627-2:2002)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 21627-2:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21627-2

Plast - Epoxihartser - Bestämning av klorinnehåll - Del 2: Lätt förtvålningsbar klor (ISO 21627-2:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 21627 specifies a method for the determination of easily saponifiable chlorine in epoxy resins.
The easily saponifiable chlorine content is the quantity of easily saponifiable chlorine in a given quantity of epoxy resin.
The values obtained are indicative of the concentration of easily saponifiable chlorine of chlorohydrin groups in the compounds.

Ämnesområden

Härdplastmaterial (83.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21627-2

Plast - Epoxihartser - Bestämning av klorinnehåll - Del 2: Lätt förtvålningsbar klor (ISO 21627-2:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 2: Easily saponifiable chlorine (ISO 21627-2:2002)

Artikelnummer: STD-34905

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN ISO 4583

Ersätts av: SS-EN ISO 21627-2:2009