Standard Svensk standard · SS-EN 12608-1:2016

Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för tillverkning av fönster och dörrar - Klassificering, krav och provningsmetoder - Del 1: Icke ytbehandlade profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) i ljusa kulörer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12608-1:2016+A1:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12608-1:2016

Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för tillverkning av fönster och dörrar - Klassificering, krav och provningsmetoder - Del 1: Icke ytbehandlade profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) i ljusa kulörer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the classifications, requirements and test methods for non-coated unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles with light coloured surfaces intended to be used for the fabrication of windows and doors.It is applicable to PVC-U profiles with the colorimetric co-ordinates measured on the visible surfaces, as follows:— L* ≥ 82 (chromaticity co-ordinate Y ≥ 60), — –2,5 ≤ a* ≤ 5, — –5 ≤ b* ≤ 15.NOTE 1 For editorial reasons in this document the term "window" is used for window/door. NOTE 2 Profiles made from PVC-U materials with reinforcements (e.g. glass fibres) are not part of this scope.

Ämnesområden

Övrigt (83.140.99) Dörrar och fönster (91.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12608-1:2016

Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för tillverkning av fönster och dörrar - Klassificering, krav och provningsmetoder - Del 1: Icke ytbehandlade profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) i ljusa kulörer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces

Artikelnummer: STD-8019395

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-03-14

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 12608

Ersätts av: SS-EN 12608-1:2016+A1:2020