Standard Svensk standard · SS-EN 12608

Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för tillverkning av fönster och dörrar - Klassificering, krav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12608-1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12608

Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för tillverkning av fönster och dörrar - Klassificering, krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies classifications, requirements and test methods for unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors. This standard applies to profiles in the colour range: L * => 82 (chromaticity co-ordinate Y => 60) - 2,5 <= a* <= 5 - 5 <= b* <=15 when determined according to ISO 7724-3 with the apparatus according to ISO 7724-1 and ISO 7724-2 with the following specifications: - employing CIE Standard illuminant D65 including specular reflectance; - measuring condition 8/d or d/8 (without gloss trap for both). NOTE Profiles in accordance with this standard are capable of making durable windows and doors, taking into account factors such as climatic conditions, design, methods of fabrication and long term performance.

Ämnesområden

Övrigt (83.140.99) Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12608

Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för tillverkning av fönster och dörrar - Klassificering, krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods

Artikelnummer: STD-34110

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-23

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 12608-1:2016