Standard Svensk standard · SS-EN 14825:2018

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elektriskt drivna kompressorer, för rumsuppvärmning och kylning - Provning och prestanda vid dellastförhållanden, samt beräkning av säsongsprestanda

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard covers air conditioners, heat pumps and liquid chilling packages, including comfort and process chillers. It applies to factory made units defined in EN 14511-1, except single duct, double duct, control cabinet and close control units. It also covers direct expansion-to-water(brine) heat pumps (DX-to-water) as defined in EN 15879-1. This European Standard also covers hybrid heat pumps as defined in this standard. This European Standard gives the temperatures and part load conditions and the calculation methods for the determination of seasonal energy efficiency SEER and SEERon, seasonal space cooling energy efficiency ?s,c seasonal coefficient of performance SCOP, SCOPon and SCOPnet, and seasonal space heating energy efficiency ?s,h and seasonal energy performance ratio SEPR. Such calculation methods may be based on calculated or measured values. In case of measured values, this European Standard covers the test methods for determination of capacities, EER and COP values during active mode at part load conditions. It also covers test methods for electric power consumption during thermostat-off mode, standby mode, off-mode and crankcase heater mode. NOTE 1 The word "unit" is used instead of the full terms of the products. NOTE 2 The word "cooling" is used to refer to both space cooling and process cooling. NOTE 3 The word "heating" is used to refer to space heating.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värmepumpar, SIS/TK 467

Internationell titel: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance

Artikelnummer: STD-80008773

Utgåva: 4

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 144

Ersätter: SS-EN 14825:2016