Standard Svensk standard · SS-EN 15038:2006

Översättningstjänster - Krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 17100:2015 , SS-EN ISO 17100:2015

Omfattning
Denna Europastandard anger kraven på leverantören av översättningstjänster (LÖV) med avseende på personella och tekniska resurser, kvalitets- och projektledning, avtalsramar samt rutiner för tjänsterna. Denna standard gäller inte tolktjänster.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Translation services - Service requirements

Artikelnummer: STD-45420

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-23

Antal sidor: 37

Ersätts av: SS-EN ISO 17100:2015 , SS-EN ISO 17100:2015